Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Οι Δέκα εντολές του Μνημονίου

Καὶ ἐλάλησε ο Στρος Καν πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· 

1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Δανειστής σου, οὐκ ἔσονται σοὶ δανειστές ἕτεροι πλὴν ἑμοῦ.
2. Οὐ εκποιήσεις σε έτερον εἴδωλον κινέζον ή Ρώσον, οὐδὲ παντὸς δικαίωμα πλην ημών , ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ δανειστού σου ἐπὶ ματαίῳ.
4. Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ εξοφλήσεις πάντα τὰ τέλη σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ σπρεντ σου.
5. Τίμα τὸ ΔΝΤ σου καὶ τὴν Ε.Ε σου, ἵνα εὖ σοι πίνουσι το αίμα με καλαμάκιον καὶ ἵνα μακροχρόνιος χρέη εστί ἐπὶ τῆς γῆς.
6. Οὐ αναδιαρθώσεις.
7. Οὐ πτωχεύσεις.
8. Οὐ επαναστατήσεις.
9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ Μνημονίου σου στατιστικήν μαρτυρίαν ψευδῆ.
10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις αυξήσεις και δικαιώματα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι.
Αμήν, και βοήθειά μας!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ


http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου