Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Δεν θα πωλήσουν γη, αλλά επιφάνεια !!!

Οι άνθρωποι δεν παίζονται!

Η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου θα επαναφέρει τον «θεσμό της επιφάνειας», ο οποίος καταργήθηκε το 1946 με την Εισαγωγή του Αστικού μας Κώδικα!!!

Oπως, εξήγησε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παμπούκης, η κυβέρνηση δεν θα πωλήσει περιουσία του δημοσίου, αλλά μόνο την …επιφάνεια!

Δηλαδή, «το εμπράγματο δικαίωμα που παρέχει χωριστή πλήρη κυριότητα της υπέρ το έδαφος ακίνητης ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα ο μεταβιβάζων να παραμένει κύριος του εδάφους, ο δε «επιφανειούχος» κύριος των κτισμάτων !»

Καταλάβατε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου