Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

ΒαΣίλειΟΝ του ΕλλαΔιστάΝ- ΒΑΣΙΛΕίΣ (1974-)

Κωνσταντίνος Β' 
Φον Χολστάιν- Φον Χίντερμπουργκ- Φον Γλύξμπουργκ

Κωνσταντίνος Β' 
Φον Χολστάιν- Φον Χίντερμπουργκ- Φον Γλύξμπουργκ


εγεννήθη (1940) 
εστέφθη (1964) 
εραδιούργησε (1964-1967)
εξεδιώχθη κλωτσηδόν (1974)
Κωνσταντίνος Γ' Τραμπάκουλας
 ο εκ Καραμάν

τον έφεραν (1974) 
το έσκασε (1981)
Ανδρέας Α' 
Παπανδρέου εκ Παπανδρέων 
(ο "Αλλαγής")


εθριάμβευσε (1981)
 ερωτεύτηκε (1989) 
νεκραναστήθηκε (1993) 
ταριχεύτηκε (1996)
Ξενοφών Α' Ντε Ζολώτ
Μαρκήσιος του Καραμπά και της ΤτΕ


περνούσε κι είπε να μπει (1989-90)
Κωνσταντίνος Δ' Μητσοτάκουλ-Βρυκολάξ 
(Απέθαντος Κόμης εκ Νοτίου Τρανσυλβανίας )


επροσγειώθη (1990) 
επροδόθη (1993)Κωνσταντίνος Ε' ο Σωτήρ
 ο εκ της Δυναστείας των Κιν, του κλάδου των Σημ-Ιτς

μάς κληρονόμησε (1996)
μάς έχωσε στο Ευρώ (2001) 
χόρτασε (2004)

Κωνσταντίνος ΣΤ' ο Μαντράχαλος 
(ή Παιδοβούβαλος) 
Καραμάν εκ Των Καραμάν ("o Καταλληλότερος")

εξαναγκάστηκε (2004) 
νωπεντολοδόθηκε (2007)
εκπαραθυρώθηκε (2009)
εξαφανίστηκε (2009-)
Γεώργιος Γ' Πρασινογέννητος
 Μέγας Δούξ του Παπαντρέ, Βαρώνος της Χισμάδερ


λύση απελπισίας (2009)
απελπισία (2010-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου