Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 800.000 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η αποπεράτωση του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης

Σε μια περίοδο ανελέητης οικονομικής ασφυξίας, όπου οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται δραστικά και βασικά έργα υποδομών, εγκαταλείπονται ημιτελή στην τύχη τους... 
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, υλοποιώντας παλαιότερη δέσμευση του Προέδρου της, προχώρησε στην προκήρυξη δύο... πρόχειρων διαγωνισμών, για “την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης” στον Γράμμο, που είχαν εγκαταληφθεί από το 2003, στην καταστροφική μανία του πανδαμάτορα χρόνου...

Πολλοί κάνουν λόγο για ένα προσωπικό στοίχημα του Προέδρου της Βουλής με σκοπό την ανάδειξη της ιστορικότητας του Γράμμου, που στην πορεία όμως μπορεί να ανοίξει την “κερκόπορτα” στα καιροφυλακτούντα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία από χρόνια επιδιώκουν την άλωση του τελευταίου άπαρτου κάστρου...

Οι διακηρύξεις των δύο διαγωνισμών, που δημοσιεύθηκαν την 22α Ιουλίου 2010, σε μια τοπική εφημερίδα είναι προϋπολογισμού 218.713 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 397.140,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ αντίστοιχα. 

Οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με την διακήρυξη, διεξήχθησαν στις 27/7/2010 στην Αθήνα, αφήνοντας χρονικό περιθώριο μόλις πέντε ημερών, στους τοπικούς εργολήπτες, να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των φακέλλων και να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές τραπεζών, με τις γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες!
Εδώ προκύπτουν ορισμένα εύλογα ερωτήματα, που απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής κ. Ευάγγελο Χρυσό, ο οποίος υπογράφει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών και ευθύνεται για την νομιμότητα των διαδικασιών:
α) Υποχρεούται ή όχι το Ίδρυμα της Βουλής να εφαρμόζει στις αναθέσεις έργων, την εθνικής και κοινοτική νομοθεσία, ανεξάρατητα από την νομική μορφή και τον εσωτερικό κανονισμό του;
β) Ποιά διαδικασία εξυπηρετεί καλύτερα την διαφάνεια, στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος; Η εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3669/08 περί “Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων”, που ορίζει δημοσίευση περίληψης ανοικτής δημοπρασίας, τουλάχιστον 15 ημέρες, πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού; Ή αυτή που επιλέγει από το Ίδρυμα, της παρ. 5 του άρθρου 29, που ορίζει χρονικό περιθώριο 5 ημερών, πριν από τον διαγωνισμό;
γ) Από ποιά διάταξη προβλέπεται ο κατακερματισμός του συνολικού ποσού που διατίθεται για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου και η διενέργεια δύο πρόχειρων διαγωνισμών (με συνοπτικές διαδικασίες) όταν το έργο είναι ενιαίο και εκτελείται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο;
δ) Γνωρίζουν οι αρμόδιοι του Ιδρύματος, ότι με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαγορεύεται η διενέργεια δύο ή περισσοτέρων πρόχειρων διαγωνισμών, όταν αφορούν όμοιες εργασίες στο ίδιο συνολικά έργο;
Κι ένα τελευταίο: Πόσο ενήμερος για όλα αυτά, είναι ο Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του νομού Καστοριάς Φίλιππος Πετσάλνικος; 
Η ιστορία του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, είναι μια “πονεμένη ιστορία” που αντικατοπτρίζει τα τρωτά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τα τελευταία 30 χρόνια!
Δηλαδή “αμαρτωλές” διαδημοτικές εταιρίες, τύπου “Γράμμος Α.Ε.”, που ποτέ δεν έδωσαν λόγο σε κανένα για την διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ούτε άνοιξαν ποτέ σε κάποιο έλεγχο τα ντουλάπια, για να αποκαλυφθούν οι “κρυμμένοι σκελετοί”, που περιλάμβαναν αδιαφάνεια, και κατασπατάληση των δημοσίων πόρων, με αναντίστοιχα αποτελέσματα! 
Προκλητικές συμβάσεις και εξωφρενικά κόστη, στην λογική των πελατειακών σχέσεων και ένα σωρό άλλες ανομίες, ων ουκ έστιν αριθμός...


Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης ξεκίνησε ως όραμα, με ιδιαίτερο συμβολισμό στην εθνική συμφιλίωση και κατέληξε να γίνει ο χειρότερος εφιάλτης των μετεμφυλιακών χρόνων, για όλους εκείνους που ενεπλάκησαν με τον έναν ή άλλο τρόπο σ΄ αυτή την “δυσώδη” υπόθεση!
Το συγκρότημα, που κατασκευάστηκε από την διαδημοτική επιχείρηση “Γράμμος α.ε.” το έτος 2003, στην θέση “Λιβάδια” της Κοτύλης, περιλαμβάνει ένα συγκρότημα ημιτελών ξενώνων και ένα κτίριο, που προορίζονταν για συνεδριακό κέντρο. 
Το έργο αυτό, αν και απορρόφησε περισσότερα από 560 εκ. δραχμές, δεν λειτούργησε ποτέ, όπως και η επιχείρηση “Γράμμος α.ε.”, στην οποία ανήκουν οι κτιριακές υποδομές μέχρι και σήμερα.
Επτά χρόνια μετά, το Πάρκο έχει πλέον “στοιχειώσει” στη συνείδηση του κόσμου, ενώ οι κυβερνητικοί παράγοντες της Ν.Δ. που επισκέφθηκαν το νομό μετά το 2004 έδειχναν να αγνοούν ακόμα και την ύπαρξή του. 
Η Γράμμος α.ε. προέκυψε από την αδήριτη ανάγκη της εποχής να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως μοντέλο ανάπτυξης, που προωθούσε η πολιτική ηγεσία εκείνης της περιόδου. 
Δεν είχε απομυθοποιηθει ακόμα η αντίληψη του κράτους - επιχειρηματία, ούτε είχε απαξιωθεί στο βαθμό που έχει κατρακυλήσει σήμερα. 
Πρόσφατα με απόφαση των τριών Δήμων, Νεστορίου, Άργους Ορεστικού και Καστοριάς, που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία, ορίστηκε η επιτροπή η οποία θα οδηγήσει την “Γράμμος α.ε.” σε εκκαθάριση, με στόχο “να μην απαξιωθεί όλη αυτή η προσπάθεια και οι δαπάνες που έγιναν, να διασωθεί η ακίνητη περιουσία και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, με τους ίδιους μετόχους, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δημιουργηθεί πάνω στο Γράμμο, μια αξιόλογη επένδυση που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής του Νομού” όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Δημάρχου Νεστορίου Χρ. Γκοσλιόπουλου, που κατέχει το πλειοψηφικό “πακέτο” της εταιρείας φάντασμα. 
Η εταιρεία “ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.”, δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 , με μετόχους τους Δήμους Νεστορίου, Καστοριάς και Άργους Ορεστικού. 
Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 120.000.000 δρχ. το οποίο μετατράπηκε σε 12.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000,00 δρχ. η κάθε μία.
Οι μετοχές που πήρε ο κάθε Δήμος και άρα το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχούσε σ΄ αυτές ήταν ως εξής:
Δήμος Νεστορίου: 6001 μετοχές Χ 10.000,00 δρχ = 60.010.000 δρχ. (δηλαδή ποσοστό 50% συν 1 μετοχή)
Δήμος Καστοριάς: 3.000 μετοχές Χ 10.000,00δρχ. = 30.000.000 δρχ. (δηλαδή ποσοστό 25%)
Δήμος Άργους Ορεστικού: 2.999 μετοχές Χ 10.000 δρχ. = 29.990.000 δρχ. (δηλαδή ποσοστό 25% πλην 1 μετοχή).
Η εταιρεία ΓΡΑΜΜΟΣ α.ε. από της συστάσεώς της και μετά δεν λειτούργησε σύμφωνα με την τυπικότητα που προέβλεπε ο Νομός περί συστάσεως και λειτουργίας Α.Ε., για τους παρακάτω λόγους:
1. Δεν καταβλήθηκε έγκαιρα, στα χρονικά περιθώρια που προβλέπει ο Νόμος, το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριών Δήμων, γεγονός που αποτελεί αυτόνομο λόγο ακύρωσης της εταιρείας. 
2. Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο που διορίστηκε εξαρχής με την σύσταση της εταιρείας )21-12-1999) σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και τον Νόμο, είχε θητεία η οποία έληγε με την σύγκλιση της 1ης τακτικής γενικής συνέλευσης που έπρεπε να γίνει το 2001. 
Η τακτική Γεν. Συνέλευση όμως αυτή δεν έγινε ποτέ και επομένως δεν δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν συντάχθηκε, δεν ψηφίστηκε, ούτε δημοσιεύθηκε ισολογισμός και βεβαίως δεν εξελέγη νέο Δ.Σ. όπως απαιτεί ο Νόμος, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται νόμιμα το αρχικό Δ.Σ.
3. Στην συνέχεια δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε οι επόμενες ετήσιες τακτικές Γεν. συνελεύσεις των ετών 2002 και 2003 και δεν δημοσιεύθηκαν, όπως ήταν επόμενο τα πρακτικά τους. 
4. Δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ οι ετήσιοι Ισολογισμοί της εταιρείας (ετών 2001,2002,2003). 
Μ΄ αυτά τα δεδομένα θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο και πιθανόν να προσκρούει σε νομικά εμπόδια η εκκααθάριση της συγκεκριμένης εταιρείας διότι σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να προηγηθεί η λύση αυτής. 
Μία ανώνυμη εταιρεία λύεται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονιστικού νόμου 2190/1920 μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται στο καταστατικό και περνά αμέσως στην εκκαθάριση χωρίς να γίνει νέαν δημοσίευση που προβλέπεται από τα υπόλοιπα άρθρα του νόμου. 
Στην προκειμένη περίπτωση από την Γράμμος α.ε. δεν έχουν υποβληθεί ποτέ ισολογισμοί και δεν έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Οπότε θα έπρεπε ευθύς εξ΄ αρχής το τμήμα εμπορίου της Νομαρχίας να έχει ανακαλέσει την άδεια και να θέσει την εταιρεία σε εκκαθάριση διορίζοντας πράλληλα τους εκκαθαριστές. 
Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη νομολογία πάνω στο σχετικό θέμα αλλά κανείς δεν γνωρίζει πώς κινούνται στην προκειμένη περίπτωση οι μέτοχοι της Γράμμος α.ε. που με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων οδήγησαν της εταιρεία σε εκκαθάριση. 
Για να αρθεί το αδιέξοδο που οδηγήθηκε η εταιρεία από την κακοδιαχείριση και την αδράνεια στην οποία είχε περιπέσει, κατά καιρούς αναλήφθηκαν ορισμένες πρωτοβουλίες που στην πορεία όμως αποδείχθηκαν ατελέσφορες. 
Πρόσφατα με παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής Φ. Πετσάλνικου, οι συμμέτοχοι δήμοι της Γράμμος α.ε. αποφάσισαν να παραχωρήσουν το δικαίωμα ανακατασκευής και διαχείρισης του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Το οποίο με τη σειρά του προχώρησε στην προκήρυξη των δύο πρόχειρων διαγωνισμών, που προαναφέραμε για την αποπεράτωση των εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πάρκου.

πηγή: http://kastoriani-estia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου